Friday, 5 September 2014

TERUSKAN SEMANGAT UNTUK BERJAYA


Tidak kira di mana kita berada, tidak kira berapa pun usia kita , tidak kira apa sahaja latar belakang kita, tidak kira apapun juga cabaran yang kita akan hadapi atau sedang hadapi, sentiasalah bersama-sama bekerja di dalam sebuah kumpulan. Kerana, kita memerlukan sahabat, rakan sekerja, kumpulan dalam sesebuah oraganisasi. Team-Work sangat penting untuk menjalankan Misi dan Visi sesebuah perniagaan.Tidak kira apapun juga jenis pekerjaan, itu adalah perniagaan.

"A Good Leaders comes from A Good Followers"

we are proud member of TLC Team, coming together, working together.TLC adalah KAMI !!! KAMI adalah TLC !!!

Inilah kata-kata semangat kami. Membuktikan kami bersungguh-sungguh di dalam satu kumpulan.


WITH LOVE

NURUL SUADI